Günümüzde satın alınan bilgisayarların çoğu ile birlikte kullanıcıya seçenek sunulmadan satılan Microsoft Windows işletim sistemini

istemeyerek, söz konusu işletim sisteminin iadesini isteyen ve iade talebinin kabul edilmemesi nedeniyle Ankara 1. Tüketici Mahkemesine

başvuruda bulunan Pardus Kullanıcıları Derneği başkanı ve Linux Kullanıcıları Derneği üyesi Av. Nihad Karslı, 2008 yılında açmış olduğu

davayı, 14 Aralık 2009 saat 10.25′te ilgili mahkemenin ürün ile beraber alınması zorunlu hale getirilmiş olan Microsoft Windows işletim

sisteminin ederinin faiziyle birlikte iadesine karar vermesiyle kazanmış oldu.

Ülkemizde ve birçok ülkede her bilgisayar satışıyla beraber bir işletim sistemi satılıyor ve genelde aynı olan bu işletim sistemlerine lisanslı

olarak zaten sahip olunduğu halde ya da hiç kullanılmadan GNU/Linux, BSD ve benzeri birçok özgür işletim sistemi kurularak silindiği halde

defalarca para ödemek zorunda kalınılıyor. Özellikle sadece özgür yazılım kullanan insanların, satın aldıkları bilgisayar ile birlikte

dayatmacı bir üslup ile satılan Windows işletim sistemini bir kez bile kullanmadan çöpe atıyor olması ve bilgisayarların Windows işletim

sistemi olmadan satın alınmak istenildiğinde, yetkili kişilerin olumsuz bir şekilde yanıt vermesi uzun zamandır derneğimiz üyeleri başta olmak

üzere birçok bilgisayar kullanıcısının mağduriyetine yol açmaktadır. Bu hukuksuzluğu durdurmak için derneğimiz üyesi ve Pardus Kullanıcıları

Derneği başkanı Av. Nihad Karslı tarafından dava açılmıştır. Davada işletim sisteminin bilgisayarın ayrılmaz bir parçası olmadığı ve

tüketicinin tercih etme hakkı olduğunun savunulmuş, dayatılarak satılan işletim sisteminin ederinin iadesi istenmiştir.

Bu davanın sonucu olarak özgür işletim sistemi kullanıcıları gibi yasal işletim sistemi lisanslarına sahip kullanıcılar dava açmak yerine,

satıcı firmanın zorluk çıkarması durumunda, mahkemenin verdiği örnek karar ile tüketici heyetine başvurarak, masrafsız bir şekilde

istemediği işletim sistemini iade ederek ederini geri alabilir. Bu davanın sonucuyla beraber beklentimiz, özgürlüğünü kullanan bilinçli

bilgisayar kullanıcılarının oluşması, ülkemizde uluslararası firmaların kendi ülke hukuklarına göre hazırladığı son kullanıcı sözleşmelerinin

değil, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının geçerli olduğunun bilinmesidir.

Saygılar

Mustafa Akgul

Reklamlar